Skip and go to content

Tuindesign

Uw tuinontwerp “Tailor made!“

Een krachtig, creatief en uitgebalanceerd tuinontwerp, begint steeds met een vrijblijvend “intake” gesprek.

Bij het eerste verkennende bezoek aan uw tuin wordt er vooral gekeken in welke omgeving uw tuin zich situeert en bepalen we met welk type van tuin we te maken hebben. Tegelijkertijd luisteren we naar uw wensen voor het ontwerp dat U in gedachten hebt.

Na dit eerste bezoek stellen wij U een voorontwerpschets voor, waarin we reeds ruwweg uw tuinideeën verwerkt hebben.

In deze fase zijn we aangewezen op uw feedback, om zo een nauwkeurig mogelijk beeld te kunnen schetsen van uw wensen.

Er zal dan ook direct rekening gehouden worden met de reeds aanwezige elementen in de tuin, zoals monumentale bomen, bestaande hoogteverschillen, het natuurlijke decor rondom de tuin en andere landschapselementen. Al deze zaken zullen we uiteraard mee betrekken in het uiteindelijke ontwerp.

 

We zullen er dan ook nauwgezet op toezien, dat de sierbestrating, de plantenkeuze, afscheidingen, waterpartijen en verlichting een naadloze compositie zullen vormen waarmee creatief en innovatief wordt omgesprongen.

 

Nadat we samen met U het voorontwerp doorgenomen hebben, zullen we U een definitief en volledig uitgewerkt tuinontwerp voorleggen waarin rekening word gehouden met al uw wensen.

Door deze werkwijze zijn wij in staat om samen met U een uniek tuinontwerp te creëren werkelijk “ Tailor made! “